DM Plåt AB


DM Plåt startades 1994 av Dennis Andersson, som idag driver företaget med sin son, Marcus Andersson. DM Plåt har fn. sju plåtslagare varav två är lärlingar.

Vi riktar oss till privatpersoner, fastighetsägare, byggföretag och fastighetsförvaltare i Göteborgsområdet.

Vi är med i Göteborgs Mästarförening och Plåtslagarnas Riksförbund, PLR.

DM Plåt AB, Metodvägen 12c, 435 33 Mölnlycke  •  Tel: 031-27 60 45  •  E-post: information@dmplat.se